การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ประจำปีการศึกษา 2567

วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2567 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมผู้ปกครองและครูฯ ประจำปีการศึกษา 2567 โดยได้ชี้แจงการดำเนินงานของโรงเรียน และเลือกตั้งนายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ณ หอประชุมโรงเรียน