ขอแสดงความยินดีกับ พันตำรวจเอก ดร.สมศักดิ์ หน่องพงษ์

สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ขอแสดงความยินดีกับ พันตำรวจเอก ดร.สมศักดิ์ หน่องพงษ์ ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมฯ คนใหม่ ประจำปี 2567-2568 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2567