ครบรอบการสถาปนาโรงเรียน 71 ปี พ.ม.

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนจัดกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบการสถาปนาโรงเรียน “71 ปี พ.ม. สร้างเด็กดี มีปัญญา ทรงคุณค่าต่อสังคม”โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง และกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียน