พิธีปิดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยอาจารย์ และนักเรียน ร่วมพิธีปิดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จาก Mindanao State University–General Santos City สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ณ ห้องประชุมอาจารย์