มอบโล่และเกียรติบัตร“คอนเทนต์สร้างสรรค์ บทประพันธ์ครูกวี“

วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบโล่และเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดในหัวข้อ“คอนเทนต์สร้างสรรค์ บทประพันธ์ครูกวี“ เนื่องในวันสุนทรภู่