มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านรัฐศาสตร์ โครงการรัฐศาสตร์ครั้งที่ 31

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางด้านรัฐศาสตร์ โครงการรัฐศาสตร์ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต