ประกาศผลสอบ Pretest ปีการศึกษา 2567

ตามที่โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้ดำเนินการสอบ Pretest ประจำปีการศึกษา 2567 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 ไปแล้วนั้น บัดนี้โรงเรียนได้ดำเนินการตรวจผลคะแนนการสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลสอบ Pretest ปีการศึกษา 2567

ประกาศผลสอบ Pretest ปีการศึกษา 2567
คลิกที่นี้ หรือ Scan QR Code

***โดยให้กรอกเลขประจำตัวผู้เข้าสอบ 4 หลัก***