ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2567

วันที่ 4 มกราคม 2567 โรงเรียนจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2567 โดยมีอธิการบดี มรภ.พระนคร ประธานมูลนิธิสายสัมพันธ์เพื่อการศึกษาฯ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะผู้บริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง นักเรียน และบุคลากรโรงเรียน ร่วมทำบุญใส่บาตรอาหารแห้ง