มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลความสามารถระดับเหรียญทอง

วันที่ 3 มกราคม 2567 อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลความสามารถระดับเหรียญทอง ประเภทขับร้องเดี่ยวรุ่นอายุ 13-16 ปี YEFF (Youth Educational Friendship Festival) จัดโดย วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา