ร่วมบริจาค “GE ปันรักเพื่อน้องครั้งที่ 4”

วันที่ 10 มกราคม 2567 อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นตัวแทนนำอุปกรณ์การเรียน และตุ๊กตาร่วมบริจาคให้กับ กิจกรรม “GE ปันรักเพื่อน้องครั้งที่ 4” เพื่อนำไปบริจาคให้กับ 1. โรงเรียน ตชด.สุทรเวช จ.กาญจนบุรี 2. ชุมชนหมู่บ้านลิ่นถิ่น จ.กาญจนบุรี 3. ชุมชนหมู่บ้านโมรข่า จ.กาญจนบุรีิ 4. โรงเรียนรุ่งเรือง จ.นนทบุรี และ 5. ชุมชนลำตามีพัฒนา กรุงเทพมหานคร