กิจกรรมการแข่งขันแฟนพันธุ์แท้ ประวัติศาสตร์สมัยอยุธยา

วันที่ 18-19 มกราคม 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒธรรม จัดกิจกรรมการแข่งขันแฟนพันธุ์แท้ ประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาณ หอประชุมโรงเรียน มีนักเรียนสนใจเข้าแข่งขัน และ ร่วมชมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก