งานอำลานักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนดำเนินการจัดงานอำลา ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ยศชวิน กลุด้วง รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายกิจการนักเรียน กล่าวแสดงความยินดี พร้อมให้โอวาทและข้อคิดการใช้ชีวิตและการศึกษาต่อหลังสำเร็จการศึกษาแก่นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 พร้อมด้วย คณาจารย์และนักเรียนทุกระดับชั้น เข้าร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้