ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง ประจำเดือนกุมภาพันธ์

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ณ ลานอเนกประสงค์เพื่อนำไปบริจาคให้กับ “สถานเลี้ยงเด็กกำพร้ายากจน” วัดโบสถ์วรดิตถ์ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง