ประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ฝ่ายวิชาการ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบ O-NET นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ให้กับ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ทราบแนวทางและขั้นตอนในการจัดสอบ O-NET ในครั้งนี้