มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 อาจารย์ปฐมพร บุญลี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในงานรพีวิชาการ ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2567 จัดโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์