ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก (อันดับสำรอง) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก (อันดับสำรอง) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

มอบตัว

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2567
เวลา 09.00-11.00 น.

สถานที่มอบตัว หอประชุมโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

รับเอกสารรายงานตัวและรายเอียดการมอบตัว
วันที่ 6 – 7 มี.ค. 67
เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชาสัมพันธ์ อาคาร 2

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก