โครงการสอบ Pretest
ประเมินความรู้ก่อนสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
สอบวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
เวลา 09.00-12.00 น.
ระหว่างวันที่ 2-31 ตุลาคม พ.ศ. 2566
ดาวน์โหลดใบสมัครการสอบทางเว็บไซต์ https://www.wpm.ac.th
และยื่นใบสมัครพร้อมชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 300 บาท (เงินสด) ที่ห้องวิชาการ อาคารสาธิต 1 ชั้น 2
วันจันทร์-วันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. (ไม่พักกลางวัน)
วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน https://www.wpm.ac.th
วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
สอบ Pretest 5 วิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา
เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ ม.ราชภัฏพระนคร
วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
ประกาศผลการสอบผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน
วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
นักเรียนที่สอบได้ลำดับที่ 1-10 เข้ารับมอบเกียรติบัตรและของรางวัลณ ห้องประชุม อาคารสาธิต 1 ชั้น 1
รับสมัครสอบจำนวนจำกัดเพียง 1,000 คน เท่านั้น
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายวิชาการ โทร. 02-521-0690 ต่อ 333 ในวันและเวลาราชการ