แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

แจ้งกำหนดการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ชั้น ม.1 และ ม.4 ในวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น. โดยจะเป็นการปฐมนิเทศออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom โดย อ.ที่ปรึกษาจะส่ง ID และ Passcode ให้ผู้ปกครองผ่านทางไลน์กลุ่มห้องครับ และผู้ปกครองสามารถใช้ User ของนักเรียนในการปฐมนิเทศพร้อมนักเรียนได้เลยครับ