การมอบชุด PPE และหน้ากากอนามัย

คณะผู้ปกครองอาจารย์นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 /2 โรงเรียนมัธยมสาธิตสัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มอบชุด PPE และหน้ากากอนามัย แก่ รพ.ภูมิพล