ประกาศปิดรับสมัคร การสอบ Pretest ม.1

ประกาศปิดรับสมัคร การสอบ Pretest ม.1 เนื่องจากมีผู้สมัครสอบ Pretest Online ครบจำนวน 1,000 คน แล้ว จึงขอปิดทำการรับสมัครมา ณ ที่นี้