ประกาศขออภัยเนื่องการออกประกาศที่ไม่ถูกต้อง

ทางโรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ ต้องขออภัยเนื่องการออกประกาศที่ไม่ถูกต้อง

เกี่ยวกับการเหตุการณ์นักเรียนของโรงเรียนมัธยมสาธิต ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  ติดเชื้อโควิด-19