ผู้สมัครประธานนักเรียน หมายเลข 1 ปีการศึกษา 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากงานคณะกรรมการนักเรียน
แนะนำผู้สมัครประธานนักเรียน หมายเลข 1
นายภคภาส (โอ๊ต) อัศวศิริวิลาศ นักเรียน ม.5/2
ig : pakapas.the1