ขอแสดงความยินดีกับ นายภคภาส อัศวศิริวิลาศ (โอ๊ต) ประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา2565

ขอแสดงความยินดีกับ
นายภคภาส อัศวศิริวิลาศ (โอ๊ต)
ประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา2565
และสรุปผลการลงคะแนนผู้สมัคร​รับ​เลือกตั้ง​ประธาน​นักเรียน​ ปีการศึกษา​2565
ขอขอบคุณ​อาจารย์ บุคลากร และนักเรียนชาว พ.ม. ทุกคน
ที่ให้ความร่วมมือในการเลือกตั้งประธานนักเรียนเป็นอย่างดี
หากผิดพลาดประการใด คณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2564
ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้
Thank you designed by;
ปิติพงศ์ ผลแก้ว