ขอแสดงความยินดีกับขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายคณพศ ทีวะกุล ม.3/4

ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กชายคณพศ ทีวะกุล
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทชายคู่ U15
และ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทชายคู่ U17
ในการแข่งขันรายการ Jorakay Junior BADMINTON CHAMPIONSHIP 2022
ระหว่างวันที่ 24-28 พฤศจิกายน 2565