การประชุมเตรียมความพร้อมการสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 12.10 น.
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการสอบคัดเลือกนักเรียน
เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566
โดยมี อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานการประชุม
ซึ่งมี อาจารย์ ดร.ชัยเดช นาคสะอาด รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ ชี้แจงแนวทางการดำเนินการในส่วนต่างๆ
ของการคุมสอบคัดเลือกนักเรียนในครั้งนี้
ณ ห้องประชุม พลอากาศเอก ปอง มณีศิลป์ อาคารสาธิต 3 ชั้น 6

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก