การเรียนปรับพื้นฐาน ช่วงเดือน เมษายน 2566 สำหรับนักเรียน ม.1 ขึ้น ม.2 และ นักเรียน ม.2 ขึ้น ม.3

ข่าวประชาสัมพันธ์
การเรียนปรับพื้นฐาน
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่จะขึ้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
และสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่จะขึ้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
นักเรียนคนใดต้องการเรียนปรับพื้นฐาน ช่วงเดือน เมษายน 2566
สมัครเรียนได้ที่ ฝ่ายวิชาการ อาคารสาธิต 1 ชั้น 2
หมดเขตการรับสมัคร วันที่ 31 มีนาคม 2566
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร : 02-521-0690 ต่อ 333 ฝ่ายวิชาการ