การปรับปรุงพื้นที่และภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน

การปรับปรุงพื้นที่และภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน
การปรับปรุงพื้นสนามกีฬาบริเวณหน้าอาคารสาธิต 1 (สนามบาสเกตบอล) เพื่อใช้สำหรับเข้าแถวหน้าเสาธงในช่วงเช้าและออกกำลังกาย
พร้อมทั้งปรับปรุงทางเดินเข้าโรงอาหาร หน้าอาคารสาธิต 3 เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักเรียนเพิ่มขึ้น