โครงการร่วมบริจาคสิ่งของค่ายผู้นำนักเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากฝ่ายกิจการนักเรียน
โครงการร่วมบริจาคสิ่งของ ค่ายผู้นำนักเรียน
วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2566
– สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา บ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี
– มูลนิธิบ้านนกขมิ้น เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร และ
– มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการ จังหวัดนนทบุรี
📌📌จุดรับบริจาคที่บริเวณหน้าห้องประชาสัมพันธ์ อาคารสาธิต 2 ชั้น 1📌📌
**ปิดรับบริจาค ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2566**