การประชุมคณะกรรมการนักเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 15.30 น.
อาจารย์รุ่งโรจน์ ศรีจันทร์แก้ว หัวหน้างานคณะกรรมการนักเรียน พร้อมด้วย อาจารย์นลิตา ภูสีฤทธิ์
จัดประชุมคณะกรรมการนักเรียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เพื่อติดตามการดำเนินงานต่างๆ

ณ ห้องประชุมอาจารย์ อาคาร 1

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก