ร้านหนังสือเปิดบูธจำหน่ายหนังสือแบบเรียน หนังสืออ่านนอกเวลา พร้อมทั้งอุปกรณ์เครื่องเขียน และสิ่งของเบ็ดเตล็ดต่างๆ

ระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ห้างหุ้นส่วนจำกัด นนทบุรี บุ๊ค เซ็นเตอร์ เปิดบูธจำหน่ายหนังสือแบบเรียน
หนังสืออ่านนอกเวลา พร้อมทั้งอุปกรณ์เครื่องเขียน และสิ่งของเบ็ดเตล็ดต่างๆ

ณ บริเวณหน้าห้องสมุด อาคารสาธิต 2

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก