“อยู่ที่ใดก็สามารถอ่านได้” นักเรียนสามารถยืมหนังสือในรูปแบบ E-book ได้แล้ววันนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากงานห้องสมุด
ประชาสัมพันธ์ห้องสมุดออนไลน์
“อยู่ที่ใดก็สามารถอ่านได้”
นักเรียนสามารถยืมหนังสือในรูปแบบ E-book มาอ่านได้บนคอมพิวเตอร์ ไอแพด แทบเล็ต
หรือโทรศัพท์มือถือของนักเรียนเอง และสามารถยืมหนังสืออ่านได้จากทุกที่ทุกเวลา
โดยสามารถเข้าใช้งานได้ทางเว็บไซต์ คลิก
และรองรับการใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน Hibrary ได้ทั้งระบบ iOS และ Android นักเรียนสามารถเข้าใช้งานได้
ตามรายละเอียดตามรูปที่แนบมา หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องสมุดโรงเรียน