ขอเชิญร่วมกิจกรรมการประกวด “เล่านิทานอีสปภาษาถิ่น” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขอเชิญร่วมกิจกรรมการประกวด “เล่านิทานอีสปภาษาถิ่น”
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ชิงโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร
รับสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 21 กรกฎาคม 2566
ประกาศผลรางวัล วันที่ 24 กรกฎาคม 2566
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย