กิจกรรมการประกวด “เล่านิทานอีสปภาษาถิ่น” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ขอเชิญร่วมกิจกรรมการประกวด “เล่านิทานอีสปภาษาถิ่น”
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ชิงโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร
รับสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 24 กรกฎาคม 2566
📌📌ขยายเวลารับสมัครและส่งผลงาน จากวันที่ 21 กรกฎาคม เป็นวันที่ 24 กรกฎาคม 2566📌📌
ประกาศผลรางวัล วันที่ 24 กรกฎาคม 2566
มอบรางวัล วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย