การฉีดพ่นหมอกควันและละอองฝอย เพื่อเป็นการควบคุมและกำจัดยุงลาย

วันที่ 30 สิงหาคม และวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 16.00 น.
บริษัทรับกำจัดยุง ทำการฉีดพ่นหมอกควันและละอองฝอย เพื่อเป็นการควบคุมและกำจัดยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก
ภายในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ หอประชุมโรงเรียน โรงอาหาร ห้องน้ำ และบริเวณโดยรอบอาคารเรียน

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก