รับสมัครคัดเลือกเป็นนักกีฬาเปตองเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสัมพันธ์ ครั้งที่ 33

รับสมัครคัดเลือกเป็นนักกีฬาเปตอง ชาย, หญิง
มีพื้นฐานทางด้านกีฬาเบตอง
มีเวลาว่างในการฝึกซ้อมอย่างน้อยอาทิตย์ละ 2 ครั้ง
เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสัมพันธ์ ครั้งที่ 33
อรุณเกมส์ จ.อุบลราชธานี
สมัครได้ที่ QR Code