VOLLEYBALL P.M. 2023 คัดเลือกนักกีฬาวอลเลย์บอล เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสัมพันธ์ ครั้งที่ 33

VOLLEYBALL P.M. 2023
คัดเลือกนักกีฬาวอลเลย์บอล ชาย, หญิง
มีใจรักและมีพื้นฐานทางด้านวอลเลย์บอล
มีเวลาว่างในการฝึกซ้อมอย่างน้อยอาทิตย์ละ 3 ครั้ง
เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสัมพันธ์ ครั้งที่ 33
อรุณเกมส์ จ.อุบลราชธานี
สมัครได้ที่ QR Code