เปิดคัดเลือกนักดนตรีเพื่อเป็นนักดนตรีประจำวงของโรงเรียนเพิ่มเติม 3 ตำแหน่ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีสากล)
เปิดคัดเลือกนักดนตรีเพื่อเป็นนักดนตรีประจำวงของโรงเรียนเพิ่มเติม 3 ตำแหน่ง
1.นักร้องชาย (Male vocal)
2.กีต้าร์เบส (Bass)
3.คีย์บอร์ด (Keyboard)
คุณสมบัติ
– เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5
รายละเอียดการคัดเลือก
– เตรียมเพลง ช้า 1 เพลง เพลงเร็ว 1 เพลง เพื่อใช้ในการคัดเลือก
วัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือก
– วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พศ.2566 เวลา 13:00 น. ณ ห้องดนตรีสากล อาคาร 3 ชั้น 5
หมายเหตุ ผู้สมัครเดินทางมาลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12:30 น.