วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดีแนะแนวการศึกษาต่อด้านสายวิชาชีพแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น.
วิทยาลัยเทคโนโลยีครัววันดี ได้เข้าแนะแนวการศึกษาต่อด้านสายวิชาชีพแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เพื่อให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญในการเรียนสายวิชาชีพและเป็นทางเลือกในการศึกษาต่อด้านอาชีวศึกษา
ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้ทักษะในการทำงานที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของสถานประกอบการ และตลาดแรงงาน

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก