การรับสิทธิ์เรียนฟรี 15 ปี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2565

การรับสิทธิ์เรียนฟรี 15 ปี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ปีการศึกษา 2565
ในส่วนรายการเครื่องแบบนักเรียน เท่านั้น
*** โดยการเข้ารับสิทธิ์กับทางร้านสิริภัณฑ์ (สะพานใหม่) ***
ทั้งนี้ขอความร่วมมือผู้ปกครอง 1 ท่าน ต่อนักเรียน 1 คน เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม