การเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (เข็มที่ 3) สำหรับนักเรียน ม.1-6

การเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (เข็มที่ 3)
สำหรับนักเรียน ม.1-6
วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565
ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน โรงพยาบาลซีจีเอช พหลโยธิน
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลซีจีเอช พหลโยธิน
โทร. 02-552-8777 หรือ https://www.cgh.co.th/