การสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหารปีการศึกษา 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานนักศึกษาวิชาทหาร
การสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหารปีการศึกษา 2565
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ส่งใบสมัครรายงานตัว/พร้อมเอกสาร
ในวัน 7 มิถุนายน 2565 ถึง วันที่ 11 มิถุนายน 2565
ที่ห้องฝ่ายกิจการนักเรียน ( พี่กุ้ง/อ.สุวัตร์ /อ.ประเวศ )