การมอบเกียรติบัตรและรางวัล แก่นักเรียนที่ได้เข้าร่วมการประกวดแข่งขัน SBAC Cover Dance 2022

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 น.
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร
โดยอาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและรางวัล
แก่นักเรียนที่ได้เข้าร่วมการประกวดแข่งขัน SBAC Cover Dance 2022
ซึ่งผลการแข่งขันนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
โดยมีสมาชิกในทีมได้แก่
1.ด.ญ. สุพิชญา วิทยาพูล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
2.ด.ญ. ชนากานต์ หรั่งรอด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3
3.ด.ญ. สุวิชาดา อ้นทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/4
4.ด.ญ.ธัญวรัตม์ แก้วขาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
5.ด.ญ.ปานปรารถนา ปานพิพัฒน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
6.น.ส.พรรณภัทร เพียรการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
7.น.ส.กฤตยา พยัพไพร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/2
8.น.ส.พรทิพ ซุนสง่า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
จัดการประกวดแข่งขันโดย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ สะพานใหม่