โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำเอกสารรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2565”

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30-16.00 น.
กลุ่มงานประกันคุณภาพ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำเอกสารรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2565”
โดยมีอาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดการอบรม
ณ หอประชุมโรงเรียน

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก