การประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมทัศนศึกษาและกิจกรรมค่ายผู้นำนักเรียน ปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 12.00 น.
การประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมทัศนศึกษาและกิจกรรมค่ายผู้นำนักเรียน
โดยมี อาจารย์ ดร.สุธีร์ คำแก้วผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการประชุม
พร้อมด้วย อาจารย์ยศชวิน กุลด้วง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
ชี้แจง กำกับ ติดตาม การดำเนินงานในส่วนต่างๆ ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

ณ ห้องประชุมอาจารย์ อาคารสาธิต 1

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก