โครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักเรียน

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักเรียน
เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ICDL Application Essentials และการใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ศูนย์พัฒนาและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITDS) ม.ราชภัฏพระนคร

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก