นักเรียนชุมนุมสื่อสารมวลชน เข้าศึกษาดูงานสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-12.00 น.
นักเรียนชุมนุมสื่อสารมวลชน จำนวน 49 คน เข้าศึกษาดูงานการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้และการพัฒนา
ในส่วนของขั้นตอนการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เทคนิคการทำข่าว บรรยากาศการทำรายการ“วันใหม่ วาไรตี้” และการถ่ายทอดองค์ความรู้ MOJO

ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก