ประกาศผลสอบ Pretest ออนไลน์ ปีการศึกษา 2565

ประกาศผลสอบ Pretest ออนไลน์ ปีการศึกษา 2565

โดยการพิมพ์เลขประจำตัวประชาชนของผู้เข้าสอบ เพื่อแสดงคะแนนสอบรายบุคคล

คลิกที่รูปภาพ