ผลงานนักเรียน รายวิชาภาษาไทย บทละครพูด เรื่องเห็นแก่ลูก

VDO ผลงานนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
รายวิชาภาษาไทย บทละครพูด เรื่องเห็นแก่ลูก
ชมผลงานนักเรียนได้ที่
https://www.youtube.com/watch?v=16H2_sRhn2w และ https://www.youtube.com/watch?v=iR-KizG_fo8