กิจกรรม FL QUIZ การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ภาษาต่างประเทศ

ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12.00-13.00 น.
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ได้จัดกิจกรรม FL QUIZ การแข่งขันตอบปัญหาความรู้ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น และภาษาจีน)
โดยการแข่งขันได้แบ่งออกเป็น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โดยมีนักเรียนให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันในกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

ณ หอประชุมโรงเรียน

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก