การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2565

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น.
โรงเรียนมัธยมสาธิตฯ ม.ราชภัฏพระนคร ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2565
โดยมีท่าน พันตำรวจเอก ดร. สมศักดิ์ หน่องพงษ์ (นายกสมาคมฯ) เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ
โดยได้ประชุมติดตามการดำเนินงานของสมาคมผู้ปกครองและครูฯ พิจารณา หารือวาระการประชุมในเรื่องต่างๆ
ณ ห้องประชุมอาจารย์ อาคารสาธิต 1 ชั้น 1